top of page
Gradus_06.jpg

GRADUS

BESTÄLLARE

Göteborg Energi & Sveriges Arkitekter

Tävlingsbidrag för Göteborg Energis nya ackumulatortank. Förslaget utgår från Gullbergsvass industriella arv och blickar samtidigt framåt. Genom att dela upp det yttre plåtmembranet och identiskt rotera samtliga komponenter bildas en svepande visuell effekt runt volymen som kommunicerar likvärdigt i alla väderstreck. Det gör Gradus till en ekvivalent symbol utan vare sig framsida eller baksida.

bottom of page